NDM8136 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2022 | I'w drafod ar 23/11/2022

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Chweched Adroddiad i'r Chweched Senedd a osodwyd gerbron y Senedd ar 16 Tachwedd 2022 yn unol â Rheol Sefydlog 22.9

2. Yn cymeradwyo’r argymhelliad yn yr adroddiad.