NDM8132 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 15/11/2022 | I'w drafod ar 22/11/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Protocol Gogledd Iwerddon i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 29 Medi 2022 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Protocol Gogledd Iwerddon