NNDM8110 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 18/10/2022

Cynnig bod y Senedd:

Yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Prisiau Ynni, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Hydref 2022 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Y Bil Prisiau Ynni (Saesneg yn unig)