NDM8077 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 21/09/2022 | I'w drafod ar 28/09/2022

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi’r ddeiseb, ‘P-06-1276 Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016’, a gasglodd 10,572 o lofnodion.