NDM8071 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 07/09/2022 | I'w drafod ar 21/09/2022

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: ‘Ynni adnewyddadwy yng Nghymru', a osodwyd ar 26 Mai 2022.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Gorffennaf 2022.