NDM8067 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 11/07/2022 | I'w drafod ar 12/07/2022

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu), fel y'i diwygiad ar ôl Cyfnod 3

Cyflwynwyd gan