NDM8066 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 06/07/2022 | I'w drafod ar 13/07/2022

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Adnewyddu Rhaglen Ddileu TB Buchol Cymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Mai 2022.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Gorffennaf 2022.