NDM8061 - Dadl Fer

Wedi’i gyflwyno ar 06/07/2022 | I'w drafod ar 13/07/2022

Pleidleisio yn 16 oed: Rhoi'r offer i bobl ifanc ddeall y byd y maent yn byw ynddo, a sut i'w newid, drwy addysg wleidyddol.