NDM8045 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 27/06/2022 | I'w drafod ar 28/06/2022

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru).

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru), fel y'i diwygiad ar ôl Cyfnod 3