NDM8042 - Cynnig ar gyfer dadl gan Wrthblaid

Wedi’i gyflwyno ar 22/06/2022 | I'w drafod ar 29/06/2022

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi datganiad yr Undeb Darlledu Ewropeaidd ar 17 Mehefin 2022.

2. Yn gresynu at y ffaith na ellir cynnal Cystadleuaeth Cân Eurovision 2023 yn Wcráin oherwydd ymosodiad parhaus Rwsia.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymgysylltu â'r BBC a'r Undeb Darlledu Ewropeaidd ynghylch cynnal Cystadleuaeth Cân Eurovision 2023 yng Nghymru.

Undeb Darlledu Ewrop: datganiad ar gynnal Cystadleuaeth Cân Eurovision 2023 (Saesneg yn unig)

Gwelliannau

NDM8042 - 1 | Wedi’i gyflwyno ar 24/06/2022

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ymhellach ar Lywodraeth Cymru i baratoi cais i Gymru gymryd rhan fel cenedl yn ei rhinwedd ei hun yng Nghystadleuaeth Cân Eurovision, gan hyrwyddo presenoldeb Cymru ar y llwyfan rhyngwladol.

Cyflwynwyd gan