NDM8034 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 15/06/2022 | I'w drafod ar 22/06/2022

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Pedwerydd adroddiad i'r Chweched Senedd a osodwyd gerbron y Senedd ar 15 Mehefin 2022 yn unol â Rheol Sefydlog 22.9

2. Yn cymeradwyo’r argymhelliad yn yr adroddiad.