NDM8025 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 08/06/2022 | I'w drafod ar 15/06/2022

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ‘Craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: Y wybodaeth ddiweddaraf’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Ebrill 2022.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Mehefin 2022.