NDM8003 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 11/05/2022 | I'w drafod ar 18/05/2022

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: ‘Adroddiad ar bolisïau morol Llywodraeth Cymru’, a osodwyd ar 22 Chwefror 2022.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Mai 2022.