NNDM8000 - Dadl y Senedd

Wedi’i gyflwyno ar 10/05/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Rhys Ab Owen (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus yn lle Cefin Campbell (Plaid Cymru).