NNDM7999 - Cynnig Heb Ddyddiad Trafod

Wedi’i gyflwyno ar 05/05/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

Yn atal dros dro Reol Sefydlog 12.73 i ganiatáu i NDM7998 gael ei ystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 11 Mai 2022.