NDM7986 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2022 | I'w drafod ar 26/04/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

1. Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu).

Gosodwyd Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Senedd ar 13 Rhagfyr 2021.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Fil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) gerbron y Senedd ar 8 Ebrill 2022.