NDM7982 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2022 | I'w drafod ar 26/04/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Iechyd a Gofal sy’n ymwneud â thrafodion masnachol mewn organau i'w trawsblannu: troseddau ailldiriogaethol, i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 5 Ebrill 2022 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Iechyd a Gofal (Saesneg yn unig)