NDM7981 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 19/04/2022 | I'w drafod ar 26/04/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau ym Mil Iaith Arwyddion Prydain i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Mawrth 2022 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Iaith Arwyddion Prydain (Saesneg yn unig)