NNDM7973 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 28/03/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Diogelwch Adeiladau i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 19 Gorffennaf 2021 a gosodwyd Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 21 Medi 2021, 20 Ionawr 2022, 22 Chwefror 2022 a 25 Mawrth 2022 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Y Bil Diogelwch Adeiladau (Saesneg yn unig)