NDM7907 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 01/02/2022 | I'w drafod ar 08/02/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Pensiynau a Swyddi Barnwrol Y Gwasanaeth Cyhoeddus i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Awst 2021 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Pensiynau A Swyddi Barnwrol Y Gwasanaeth Cyhoeddus (Saesneg yn unig)