NDM7892 - Dadl Fer

Wedi’i gyflwyno ar 19/01/2022 | I'w drafod ar 26/01/2022

Manteision adfer camlas Trefaldwyn: edrych ar gynnydd a manteision y gwaith adfer parhaus sy'n cael ei wneud gan grŵp angerddol o unigolion, gwirfoddolwyr a sefydliadau lleol.