NDM7885 - Dadl y Senedd

Wedi’i gyflwyno ar 11/01/2022 | I'w drafod ar 12/01/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Sioned Williams (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn lle Sian Gwenllian (Plaid Cymru).