NDM7879 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 05/01/2022 | I'w drafod ar 12/01/2022

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol, Dyled a'r pandemig, a osodwyd ar 15 Tachwedd 2021.