NDM7867 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 07/12/2021 | I'w drafod ar 14/12/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Mai  a gosodwyd Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Tachwedd a 3 Rhagfyr 2021, yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)