NDM7835 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 16/11/2021 | I'w drafod ar 23/11/2021

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg (2020-21)

2. Yn nodi Adroddiad 5 mlynedd Comisiynydd y Gymraeg (2016-20)

Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg (2020-21)

Adroddiad 5 mlynedd Comisiynydd y Gymraeg (2016-20)