NDM7828 - Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod

Wedi’i gyflwyno ar 11/11/2021 | I'w drafod ar 24/11/2021

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil i sicrhau diogelwch cladin ar adeiladau yng Nghymru

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai sicrhau diogelwch preswylwyr drwy sicrhau bod cladin diogel ar gael ar adeiladau.