NDM7813 - Dadl y Senedd

Wedi’i gyflwyno ar 27/10/2021 | I'w drafod ar 17/11/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.91:

Yn cytuno y caiff Peter Fox MS gyflwyno Bil i roi effaith i'r wybodaeth a gynhwysir yn y Memorandwm Esboniadol a gyflwynwyd ar 27 Hydref 2021 o dan Reol Sefydlog 26.91A.

Cyflwynwyd gan