NDM7804 - Dadl y Senedd

Wedi’i gyflwyno ar 12/10/2021 | I'w drafod ar 13/10/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Alun Davies (Llafur Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad yn lle Jayne Bryant (Llafur Cymru)