NDM7778 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 14/09/2021 | I'w drafod ar 21/09/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2021 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Gorffennaf 2021.