NDM7777 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 14/09/2021 | I'w drafod ar 21/09/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 2021 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Awst 2021.