NDM7769 - Dadl y Senedd

Wedi’i gyflwyno ar 13/07/2021 | I'w drafod ar 14/07/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3 a Rheol Sefydlog 18.B4:

Yn ethol y canlynol fel aelodau o Bwyllgor y Llywydd:

a) Y Dirprwy Lywydd fel Cadeirydd y Pwyllgor;

b) Peredur Owen Griffiths, (cadeirydd y pwyllgor cyfrifol o dan Reol Sefydlog 19); a

c) Joyce Watson (Llafur Cymru), Janet Finch-Saunders (Ceidwadwyr Cymreig) a Rhys ab Owen (Plaid Cymru).