NDM7768 - Cynnig ar gyfer dadl gan Wrthblaid

Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021 | I'w drafod ar 14/07/2021

Cynnig bod y Senedd:

Yn galw am ymchwiliad cyhoeddus annibynnol i'r ffordd yr ymdriniwyd â phandemig COVID-19 yng Nghymru.

Cyd-gyflwynwyr