NDM7756 - Dadl y Senedd

Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2021 | I'w drafod ar 07/07/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

Hefin David (Llafur Cymru), Vikki Howells (Llafur Cymru), Sarah Murphy (Llafur Cymru), Samuel Kurtz (Ceidwadwyr Cymreig), a Luke Fletcher (Plaid Cymru) yn aelodau o Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.