NDM7681 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021 | I'w drafod ar 24/03/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Gorchymyn Senedd Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) (Diwygio) 2021 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Mawrth 2021.

Cyflwynwyd gan