NDM7667 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021 | I'w drafod ar 24/03/2021

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, 'Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Y stori hyd yn hyn', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Mawrth 2021.

Cyflwynwyd gan