NDM7666 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021 | I'w drafod ar 24/03/2021

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, ‘Edrych ar ddatganoli darlledu: sut y gall Cymru gael y cyfryngau y mae eu hangen arni?’ Fe’i osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Mawrth 2021.