NDM7650 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2021 | I'w drafod ar 16/03/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Gwasanaethau Ariannol i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 3 Tachwedd 2020 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Gwasanaethau Ariannol