NDM7627 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 05/03/2021 | I'w drafod ar 09/03/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3