NNDM7605 - Dadl Aelodau

Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2021

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi'r adroddiad diweddar 'More than a bypass: unleashing the potential of the A465' a gyhoeddwyd gan Sefydliad Bevan ar 16 Chwefror ar sicrhau bod deuoli'r A465 yn cael yr effaith economaidd fwyaf posibl.

2. Yn credu bod angen i Lywodraeth Cymru barhau i ganolbwyntio ar ddiwallu anghenion y cymunedau yn rhanbarth Blaenau'r Cymoedd yn y chweched Senedd. 

Sefydliad Bevan - More than a bypass: unleashing the potential of the A465 - 16 Chwefror 2021 (Saenseg yn unig)