NDM7600 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 22/02/2021 | I'w drafod ar 23/02/2021

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru). fel y'i diwygiad ar ôl Cyfnod 3