NDM7579 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 27/01/2021 | I'w drafod ar 02/02/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.102:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws).

Gosodwyd Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Senedd ar 27 Ionawr 2021.