NDM7574 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2021 | I'w drafod ar 02/02/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 25.15 yn cymeradwyo fersiwn ddrafft Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021.

Gosodwyd y Gorchymyn Drafft a'r Memorandwm Esboniadol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 19 Ionawr 2021.