NDM7550 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 13/01/2021 | I'w drafod ar 20/01/2021

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi’r ddeiseb ‘P-05-1032 Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai’ a gasglodd 18,103 o lofnodion.

P-05-1032 Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai