NDM7549 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 13/01/2021 | I'w drafod ar 20/01/2021

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Hawliau plant yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Awst 2020. 

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru ar 5 Hydref 2020.