NNDM7548 - Dadl Aelodau

Wedi’i gyflwyno ar 13/01/2021

Cynnig bod y Senedd:

Yn croesawu adroddiad adolygiad Cumberlege ar y defnydd o feddyginiaethau a dyfeisiau meddygol yn GIG Lloegr ac yn credu ei fod yn cynnwys llawer o wersi i Gymru.

First Do No Harm - The report of the Independent Medicines and Medical Devices Safety Review (Saesneg yn unig)