NDM7529 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 16/12/2020 | I'w drafod ar 16/12/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Masnach (Datgelu Gwybodaeth) i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Rhagfyr 2020 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Masnach (Datgelu Gwybodaeth) (Saesneg yn unig)