NDM7515 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 08/12/2020 | I'w drafod ar 15/12/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Masnach, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 2 Ebrill 2020 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Masnach (Saesneg yn unig)