NDM7486 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 17/11/2020 | I'w drafod ar 18/11/2020

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (heb ei wirio)