Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7389 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 16/09/2020 I'w drafod ar 23/09/2020

Cynnig bod Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 16.3:

1. Yn sefydlu Pwyllgor y Llywydd i gyflawni’r swyddogaethau a nodir yn Rheol Sefydlog 18.B2; ac

2. Yn nodi bod y cynnig hwn yn dod i rym pan fydd adran 28 o Ddeddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020 yn cael ei chychwyn drwy orchymyn a wneir o dan Adran 42 (3) (b) o Ddeddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020.

Dysgu am Senedd Cymru