Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7385 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 16/09/2020 I'w drafod ar 23/09/2020

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 2 Gorffennaf 2020.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Medi 2020.

Dysgu am Senedd Cymru